tisdag 24 februari 2015

Sutra of the week - Veckans Visdomsord


"sutra - a rule or aphorism in Sanskrit literature or a group of aphoristic doctrinal summaries prepared for memorization"Jag har testat att införa Sutra of the Week med mina elever i engelska. Vi använder oss av veckans kloka ord, som på intet sätt är religiösa ordspråk som titel ovan kanske antyder, utan snarare allmänmänskliga visdomsord. 

Jag ger eleverna veckans citat eller visdomsord som vi sätter upp på väggen i klassrummet som de sedan själva ska parafrasera med egna ord. De får träna på kommunikativa strategier som omformuleringar och förklaringar.

De lär sig nya ord, fasta uttryck och ser orden i ett sammanhang. De får träna på att uttrycka sin egen åsikt: 
Hur känner du när du läser citatet? Vad tänker du?

Sedan ska de memorera (rote learning) aforismen eller ordstävet. Utantillärning har länge varit omdebatterat, men det är de facto bra minnesträning. Minnesträning är gymnastik för hjärnan, det bland annat stärker det episodiska och spatiala minnet, ökar hjärnans plasticitet och kreativitet och eleven tränar fokus.


Vi kör det som en kul kort grej i lektionsstarten - en stund med mycket hjärta och hjärna.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar