onsdag 20 mars 2013

Vittnesmål om IKT i språkundervisningen

Många lärare vittnar om hur det omdefinierade lärandet med IKT och digitala webbresurser har förbättrat deras språkundervisning och att de digitala verktygen har gett förbättrade resultat. De  ser att det är enklare att skapa stimulerande lärsituationer och att motivationen ökar hos eleven och därmed också måluppfyllelsen. Många menar också att IT synliggör lärandet när elever exempelvis själv kan se sina framsteg genom att lyssna på och jämföra en redovisning de gjort nyligen och en de gjort tidigare.

Spännande läsning finns här:
http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/itiskolan/sa-arbetar-andra/sprak

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar