onsdag 6 mars 2013

SAMR-modellen

Många skolor som jobbar med en-till-en datorer använder SAMR-modellen för att utveckla IT och lärande i undervisningen. Jag blev nyfiken och ville veta mer. 

Här kommer en introduktion om lärande i det digitala klassrummet:


Modellen är utarbetad av Ruben Puentendura, en forskare från USA, som de senaste decenniet har bedrivit skolnära forskning kring vad som händer när varje elev har tillgång till en dator. Han har sett att det räcker inte med att endast förse varje elev med varsin dator utan lärare också måste omdefiniera lärandet

Peuntendura tog därför fram en fyra-stegs modell som kan vägleda i förändringsarbetet som möjliggörs med IKT. Modellen kan vara till hjälp då du funderar över arbetsmetoder och hur du integrerar IT i undervisningssituationer. Han menar att man som pedagog kan röra sig mellan de olika stegen beroende på den enskilda situationen. 

De fyra stegen är:

Bild: Lars Gimbert

Omdefiniering: Datorn kan skapa nya uppgifter som är otänkbara utan en dator. Undervisningen sker på ett nytt sätt, man kan dela med sig och ta till sig information på helt nya sätt.
Förändring: Datorn gör det möjligt att förändra stora delar av en uppgift som skall utföras.
Ex, den skrivna texten kan nu delas med andra och bearbetas och utvecklas. Ett annat tänkande sker kring texten.
Förbättring: Datorn ersätter annat teknisk verktyg, betydande funktionalitet ökar.
Ex, man använder sig av stavningsprogram och grammatikprogram. Texten utvecklas men det är bara en liten förändring har skett i förhållandet till undervisningen.
Ersättning: Datorn är substitut för annat teknisk verktyg. Datorn skapar en betydande förändring av verkan men inte av resultatet. Ex, man skriver en text med hjälp av datorn men undervisningen har inte förändrats.
Här finns ett bildspel med tydliga exempel:
SAMR-modellen from Patricia Diaz

Förhållningssättet väcker onekligen tankar. Spännande!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar