torsdag 2 juni 2016

Att jobba med animationer på språklektionerna

Jag brukar låta mina elever i 7:an göra enkla animerade filmer på franska. De får träna på att skapa dialoger och övar på förståelse när de ser klasskompisarnas filmer. Sidan har ett tydligt upplägg, det är lätt att lära sig använda tjänsten och eleverna tyckte var roligt och lärorikt att skapa en film. 


Så här skrev mina elever i sina utvärderingar om att använda animation vid inlärning:

Varför tror du att animationer kan vara ett bra sätt att lära sig franska/språk?
man lär sig när man skriver
Det är ett roligt sätt att lära sig på och då får man mer gjort .
för då får man testa saker på flera olika sätt, och de gör också de mer intressantare
Det var kul med animationer och då kan man lära sig bättre. Man lär sig bättre när man har kul.
eftersom det är roligare och man kan kolla på andras videor och lära sig nya saker. sen
för man har roligt och man moste skriva ner vad dom ska säga
För att det är ett roligt och kreativt sätt att lära sig franska

GoAnimate är en animationsverktyg där man kan skapa korta animerade filmer med karaktärer som pratar genom talsyntes. Tyvärr har det blivit en betaltjänst, men man kan prova den gratis i 14 dagar och under den tiden hinner man prova på att göra en animation.

Vad är då vinsten med att göra en animation på språklektionen? Framför allt ger det variation till språkundervisningen och man ger eleven tillfälle att jobba med modern teknik:Hülya Basaran uttrycker det så perfekt i sin blogg Om nyanlända, inkludering, flerspråkighet & utbildning: "Digitala verktyg går att kombinera med språkutvecklande arbetssätt och öppnar upp för en sociokulturell miljö med aktiva elever med lärande i fokus. Att arbeta med samma sak på olika sätt, att repetera och utgå från talspråket (och kroppsspråket) som en bro in till skriftspråket med uppgifter från elevernas upplevelser skapar sammanhang för språkligt lärande. Digitala verktyg är inte en ”happening” i klassrummet - utan det är verktyg som används av lärare och elever, som stöd, för att förbereda övningar, frågesport, översättningsverktyg, bilder, talsyntes mm. Digitala verktyg är något som vi använder oss dagligen i lärandet ibland blir det ett verktyg i lärarens förberedelser och ibland i elevens lärande."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar