måndag 20 april 2015

Modern teknik = modern pedagogik


Den senaste debatten om digitala verktyg i skolan har varit intensiv. Utbildningsministern tror förmodligen att han gör lärarna en tjänst genom att tillsätta en utredning angående mobiltelefonen i klassrummet. Men det är kanske inte just det som vi efterfrågar... För mig är det förvånande att det ens finns en debatt om teknikens vara eller icke vara i svenska klassrum.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20641186.ab

http://mobil.svd.se/nyheter/vi-maste-ha-tydliga-forhallningssatt_svd-4496152

http://www.dn.se/debatt/forbattra-resultaten-i-skolan-genom-att-kasta-ut-datorerna-fran-lektionerna/

Jag tycker det är en självklarhet att huvudmannen ska erbjuda alla elever en dator (eller en iPad). Wi-Fi-nätet ska öppnas upp så att mobilen också ska vara ett av hjälpmedlen i skolan. (Har man ingen mobil så han man ju sin dator.) Så har vi det tack-o-lov på skolan där jag jobbar. Annars riskerar skolan att bli ojämlik. Tekniken ska finnas till för alla och den ska fungera alltid om vi ska kunna dra någon som helst pedagogisk nytta av den. Jag tänker ofta på nedanstående ord som från Lgr11:


Mer läsning på detta ämne:
https://www.iis.se/lar-dig-mer/arkiv/ny-laroplan-lyfter-den-digitala-kompetensen/

Bra inlägg i debatten:
http://kilskrift.blogspot.se/2015/04/hej-gustav-fridolin.html

http://lrbloggar.se/sprak/sprakundervisning-utan-digitala-medier-en-omojlighet/

http://kilskrift.blogspot.se/2015/04/tankar-om-digital-pedagogik.html

http://itmamman.se/2014/01/min-syn-pa-digital-teknik/

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/it-i-skolan/undervisning/skolan-ar-inte-digitalt-jamlik-1.215365

http://www.ur.se/Produkter/171006-Skolministeriet-Den-digitala-klyftan

"Om man ger tydliga instruktioner och en snäv uppgift finns inte mycket tid till slösurfande", säger Patricia Diaz (http://www.patriciadiaz.se/om-mobiler-i-tidningen-digitala-intryck). Jag håller med. Många tycker att det låter provocerande när man säger att det är uppgiftens utformning som styr hur användandet av den digitala tekniken i klassrummet blir. Forskaren Ruben Puentendura har utarbetat en fyra-stegs modell som kan vägleda i förändringsarbetet som möjliggörs med IKT. Modellen kan vara till hjälp då du funderar över arbetsmetoder och hur du integrerar IT i undervisningssituationer. Han menar att man som pedagog kan röra sig mellan de olika stegen beroende på den enskilda situationen. 
Kanhända att det är just för att jag är språklärare som jag ser nyttan med den digitala tekniken. Nedan finns intressanta artiklar om modern teknik och språk:
http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/itiskolan/sa-arbetar-andra/sprak

Exempel på SAMR-modellen: 
Att lära sig nya ord


Traditionell sätt: Gloslista med översättning i glosbok och självförhör genom att täcka över orden.
S Ersättning: eleven skriver sin gloslista i ett worddokument istället för i glosboken och använder datorn/iPaden som en "skrivmaskin".
A Förbättring: eleven använder ett digitalt verktyg för flashcards (ex Cram) där han/hon skriver in glosor och sedan använder dem för att öva på orden och förhöra sig själv.
M Förändring: eleven använder en interaktiv webtjänst/app där han/hon kan jobba med ord, bilder och kan höra orden läsas upp. Ex Premiumtjänsten i Glosor.eu.
R Omdefiniering: eleven lär sig orden genom att använda dem i nya sammanhang och skapar egna dialoger ex med hjälp av animationsverktyg för att visa upp sin dialog för kamrater och lärare och ev i sociala medier. 

Jag tycker den här info-filmen är bra - den tål att länkas till en gång till.Personligen är jag övertygad om att modern teknik höjer elevernas motivation och därmed också måluppfyllelsen. När jag tar in omvärlden och digitala verktyg i klassrummet blir min språkundervisning mer varierad, individualiserad och verklighetsanknuten. Det räcker inte med att endast förse varje elev med varsin dator - utan vi lärare måste också sträva efter att omdefiniera lärandet. Annars blir det ett mycket dyrt alternativ till skrivbok och kan man ifrågasätta nyttan med datorn/iPaden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar