onsdag 18 mars 2015

Gratistjänster för digitala prov och självrättande test

Digitala prov är ett enkelt verktyg för att skapa interaktiva prov i form av självrättande prov och diagnoser. Man kan snabbt kontrollera elevernas svar på olika frågor och få en sammanställd bild  av elevernas kunskaper helt automatiskt. Frågorna kan som i de flesta sådana här verktyg svaras som rätt/fel, flervalsfrågor och fritext.Tjänsten är gratis, men man måste registrera sig och tjänsten aktiveras sedan efter någon dag.
Glosor.eu är helt gratis att använda och man har precis börjat erbjuda digitala onlineprov här också. Eleven loggar in på glosor.eu/prov med en sifferkod som slumpas fram när läraren startar onlineprovet. Smidigt läxtest! Flubaroo (script i Google Drive)
I Google Drive kan man skapa självrättande tester med hjälp av Google formulär och ett gratis tillägg som heter Fluraboo. Först skapar man ett Google formulär med sina testfrågor, sedan infogar man tillägget Flubaroo i Kalkylarket där alla svaren sparas. Ett mycket tidsbesparande hjälpmedel vid rättning av läxförhör och olika typer av test. Man kan sedan snabbt maila ut resultatet till eleverna.Socrative
Socrative är ett onlineverktyg som kan användas som ett responssystem för att att låta elever svara på frågor – både på webben och i en app på mobilen eller surfplattan.Tjänsten är gratis.
Som lärare kan man ge eleverna möjlighet att svara på frågor - svaren går att följa i realtid på tavlan. Som de flesta andra sådana här tjänster kan man utforma frågorna som sant/falskt, flervalsalternativ, kortsvar etc. Man kan också skapa exit tickets, prov eller klassiska läxförhör. Svaren sammanställs och skickas till din angivna mailadress.

På Blendspace hittar du jättebra filmer hur man använder Socrative:
https://www.blendspace.com/lessons/mN6Ud2RkzVWB8Q/sa-anvander-du-socrative

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar