torsdag 14 mars 2013

UR: I love språk!

Filmtips från UR:

Lärarna Anne-Marie Körling och Lisa Källemark-Haya ger inspiration och konkreta tips.


  • Intervjua varandra i par. Den ena får inte säga: ja, nej, svart eller vitt. Hur många poäng kan man få på varandra på 5 minuter?
  • Trassla ihop hopprep. 4 pers håller i en del av hopprepet och får inte prata eller se. Den som står bakom får prata och får hjälpa de som håller repet att ta sig ur trasslet. En övning för prepositioner.
  • Kortskrivningar - individuell kort skrivning i 3 min. Sedan berättar man för någon annan vad man skrivit.
  • Stafettprata - Någon börjar en mening som någon annan får fortsätta och man bygger en berättelse tillsammans.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar