tisdag 19 mars 2013

Blogga med elever?

Skulle bloggande med eleverna kunna bidra till en ökad måluppfyllelse ?
Utdrag ur Lgr 11:


"Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Lärarnas Nyheter skriver om en stor fördel med att blogga med elever:
"Bloggen skapar autentiska mottagare och eleverna är tvungna att använda en annan form av berättande än när det bara är läraren som är mottagare. Dessutom möter de sin text på nytt och repeterar flera gånger.
Att skriva på bloggen skapar medvetenhet om språket. När man publicerar något är det viktigt hur det ser ut. Det ger förståelse för moment som ingress, stor bokstav i början av meningen och styckeindelning."
Lisa Lönn Hopper berättar i Skolvärlden att hon också ser att kvaliteten på texten förbättras när eleverna vet att mottagarna blir fler. Jag tilltalas av att hon använder sig av moderatorfunktion av kommentarer och pseudonymer för att skydda elevernas integritet:

"Jag tror att eleverna anstränger sig lite mer eftersom det finns en stort värld därute som kan läsa deras arbeten. De lär sig också att läsa och kommentera varandras texter. På bloggen går det också att informera, ställa frågor till alla och be eleverna om förslag på ex novellnamn. /.../ Som lärare är det viktigt att ta sig tid att läsa allt och visa att man sett och hört. Peppar, peppar, jag har inte råkat ut för en enda som har skrivit något dumt."


Ellwe tipsar om hur man kan använda bloggar med elever:
 1. Reflektionsbloggar
 2. Bloggbok
 3. Projektbloggar
 4. Redovisningsbloggar
 5. Kursmålsbloggar
 6. Sociala bloggar
 7. Informationsbloggar
Jag ska fundera vidare hur jag skulle kunna prova detta arbetssätt...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar