söndag 10 februari 2013

Webquest

En webquest är ett nätuppdrag. Eleven söker information och svar på frågor som ska undersökas. Arbetet sker oftast i grupp. En webquest uppmanar till kritiskt tänkande, samarbete och kooperativt lärande. Eleven kan känna ökad motivation genom samarbete, användandet av autentiskt material och integrationen av teknologi.

Här hittar du exempel och verktyg till att skapa egna webquests:
Webquest

Snart är det Valentine's Day. Nedan finns ett exempel på en trevlig webquest som i detta fallet ska resultera i en liten folder om elevernas efterforskningar:
http://www.zunal.com/introduction.php?w=83104


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar