torsdag 7 februari 2013

Brainstorming and mindmapping online


Det finns flera olika mindmapsverktyg som erbjuder gratis onlinetjänster. Man kan använda mindmaps för att skapa struktur och hjälpa eleverna att få överblick. Dessutom är det bra att låta eleverna få sammanfatta och tydliggöra innehållet i texter som de bearbetar genom att göra mindmaps.

I programmen bygger man tankekartor och det är endast fantasin som sätter gränser. Man kan skriva in text och sätta ihop tankebubblor men du kan också lägga in bilder och skapa ett bildcollage. Programmen är inte på svenska men bokstavstecknen å, ä och ö fungerar att använda. Man kan välja färg på bakgrund, konturfärg på bubblorna och bakgrundsfärg i bubblorna.

Här kommer förslag på två bra verktyg, inkl. några korta instruktionsfilmer:


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar